Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης

Στις 25 Απριλίου 2015 στο εργατκό κέντρο Ιωαννίνων έγινε η εκδήλωση με θέμα:

«Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης», από την συλλογικότητα μεταναστών nomades de la cite.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ακούσετε την ηχογράφηση από την εισήγηση αλλά και την συζήτηση που ακολούθησε.

 

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150425_les_nomade_de_la_cite.mp3

Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης

Στις 25 Απριλίου 2015 στο εργατκό κέντρο Ιωαννίνων έγινε η εκδήλωση με θέμα:

«Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης», από την συλλογικότητα μεταναστών nomades de la cite.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ακούσετε την ηχογράφηση από την εισήγηση αλλά και την συζήτηση που ακολούθησε.

 

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150425_les_nomade_de_la_cite.mp3

Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης

Στις 25 Απριλίου 2015 στο εργατκό κέντρο Ιωαννίνων έγινε η εκδήλωση με θέμα:

«Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης», από την συλλογικότητα μεταναστών nomades de la cite.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ακούσετε την ηχογράφηση από την εισήγηση αλλά και την συζήτηση που ακολούθησε.

 

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150425_les_nomade_de_la_cite.mp3

Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης

Στις 25 Απριλίου 2015 στο εργατκό κέντρο Ιωαννίνων έγινε η εκδήλωση με θέμα:

«Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης», από την συλλογικότητα μεταναστών nomades de la cite.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ακούσετε την ηχογράφηση από την εισήγηση αλλά και την συζήτηση που ακολούθησε.

 

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150425_les_nomade_de_la_cite.mp3

Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης

Στις 25 Απριλίου 2015 στο εργατκό κέντρο Ιωαννίνων έγινε η εκδήλωση με θέμα:

«Ευρώπη κάτεργο - Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης», από την συλλογικότητα μεταναστών nomades de la cite.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ακούσετε την ηχογράφηση από την εισήγηση αλλά και την συζήτηση που ακολούθησε.

 

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150425_les_nomade_de_la_cite.mp3


Website Security Test