Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια

 

Σιτς 2 Απριλίου 2015 στο ελευθεριακό εργαστήριο Farenheit 451 έγινε η βιβλιοπαρουσίαση με θέμα:


Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια” του David Graeber .

Στο αρχείο που ακολουθεί θα ακούσετε την εισήγηση από μέλος του εκδοτικού εγχειρήματος “Στάσει Εκπίπτοντες”καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε.

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150402_xreos.mp3

Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια

 

Σιτς 2 Απριλίου 2015 στο ελευθεριακό εργαστήριο Farenheit 451 έγινε η βιβλιοπαρουσίαση με θέμα:


Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια” του David Graeber .

Στο αρχείο που ακολουθεί θα ακούσετε την εισήγηση από μέλος του εκδοτικού εγχειρήματος “Στάσει Εκπίπτοντες”καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε.

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150402_xreos.mp3

Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια

 

Σιτς 2 Απριλίου 2015 στο ελευθεριακό εργαστήριο Farenheit 451 έγινε η βιβλιοπαρουσίαση με θέμα:


Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια” του David Graeber .

Στο αρχείο που ακολουθεί θα ακούσετε την εισήγηση από μέλος του εκδοτικού εγχειρήματος “Στάσει Εκπίπτοντες”καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε.

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150402_xreos.mp3

Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια

 

Σιτς 2 Απριλίου 2015 στο ελευθεριακό εργαστήριο Farenheit 451 έγινε η βιβλιοπαρουσίαση με θέμα:


Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια” του David Graeber .

Στο αρχείο που ακολουθεί θα ακούσετε την εισήγηση από μέλος του εκδοτικού εγχειρήματος “Στάσει Εκπίπτοντες”καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε.

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150402_xreos.mp3

Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια

 

Σιτς 2 Απριλίου 2015 στο ελευθεριακό εργαστήριο Farenheit 451 έγινε η βιβλιοπαρουσίαση με θέμα:


Χρέος τα πρώτα 5000 χρόνια” του David Graeber .

Στο αρχείο που ακολουθεί θα ακούσετε την εισήγηση από μέλος του εκδοτικού εγχειρήματος “Στάσει Εκπίπτοντες”καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε.

http://media.radio-i.org/images/audio/prooimio/150402_xreos.mp3


Website Security Test