"Οι στάχτες του Φοίνικα"

  ...από την ομάδα "Ταπί και Ψύχραιμοι" (στις 17.11.2012).

  ... Όπως και όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι η στάχτη του φοίνικα λειτούργησε σαν το ιδανικότερο απορρυπαντικό για το ξέπλυμα της μέχρι 1967 νεοελληνικής ιστορίας, στο πλυντήριο της μεταπολίτευσης. ...  

  "Χούντα 1967-1974":

 - Η γέννηση της σαν απάντηση στην όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων.

 - Οι στάχτες της σαν το λίπασμα της μεταπολιτευτικής εθνικής ενότητας.

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/tkps 17n.mp3

 

"Οι στάχτες του Φοίνικα"

  ...από την ομάδα "Ταπί και Ψύχραιμοι" (στις 17.11.2012).

  ... Όπως και όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι η στάχτη του φοίνικα λειτούργησε σαν το ιδανικότερο απορρυπαντικό για το ξέπλυμα της μέχρι 1967 νεοελληνικής ιστορίας, στο πλυντήριο της μεταπολίτευσης. ...  

  "Χούντα 1967-1974":

 - Η γέννηση της σαν απάντηση στην όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων.

 - Οι στάχτες της σαν το λίπασμα της μεταπολιτευτικής εθνικής ενότητας.

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/tkps 17n.mp3

 

"Οι στάχτες του Φοίνικα"

  ...από την ομάδα "Ταπί και Ψύχραιμοι" (στις 17.11.2012).

  ... Όπως και όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι η στάχτη του φοίνικα λειτούργησε σαν το ιδανικότερο απορρυπαντικό για το ξέπλυμα της μέχρι 1967 νεοελληνικής ιστορίας, στο πλυντήριο της μεταπολίτευσης. ...  

  "Χούντα 1967-1974":

 - Η γέννηση της σαν απάντηση στην όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων.

 - Οι στάχτες της σαν το λίπασμα της μεταπολιτευτικής εθνικής ενότητας.

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/tkps 17n.mp3

 

"Οι στάχτες του Φοίνικα"

  ...από την ομάδα "Ταπί και Ψύχραιμοι" (στις 17.11.2012).

  ... Όπως και όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι η στάχτη του φοίνικα λειτούργησε σαν το ιδανικότερο απορρυπαντικό για το ξέπλυμα της μέχρι 1967 νεοελληνικής ιστορίας, στο πλυντήριο της μεταπολίτευσης. ...  

  "Χούντα 1967-1974":

 - Η γέννηση της σαν απάντηση στην όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων.

 - Οι στάχτες της σαν το λίπασμα της μεταπολιτευτικής εθνικής ενότητας.

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/tkps 17n.mp3

 

"Οι στάχτες του Φοίνικα"

  ...από την ομάδα "Ταπί και Ψύχραιμοι" (στις 17.11.2012).

  ... Όπως και όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι η στάχτη του φοίνικα λειτούργησε σαν το ιδανικότερο απορρυπαντικό για το ξέπλυμα της μέχρι 1967 νεοελληνικής ιστορίας, στο πλυντήριο της μεταπολίτευσης. ...  

  "Χούντα 1967-1974":

 - Η γέννηση της σαν απάντηση στην όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων.

 - Οι στάχτες της σαν το λίπασμα της μεταπολιτευτικής εθνικής ενότητας.

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/tkps 17n.mp3

 


Website Security Test