Συζητώντας με σύντροφο από τους "Λυσασμένους Προλετάριους"

Τι είναι η μεταφραστική ομάδα Λυσσασμένοι Προλετάριοι;

Ήταν τον 19ο και 20ο αιώνα που αναπτύχθηκαν ιδεολογήματα για το «τέλος των ιδεολογιών», που έφταναν μέχρι το σημείο να ορίζουν το «τέλος της Ιστορίας». Αυτοί οι τιμητές, που όρισαν το καπιταλιστικό σύστημα ως το μοναδικό για την ύπαρξη του ανθρώπου, σίγουρα δυσανασχετούν που βλέπουν να υπάρχουν αντιστάσεις, κινήματα, ατομικότητες, που δεν μένουν καθηλωμένα στα διεκδικητικά πλαίσια που ορίζει η νομιμότητα, που ψάχνουν διεξόδους διαφυγής από τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Έχουμε περάσει στον 21ο αιώνα και από την αυγή του είδαμε νέου είδους κοινωνικές αντιστάσεις, εξεγέρσεις που δεν έμοιαζαν μ’ αυτές του παρελθόντος κι έναν κοινωνικό – ταξικό πόλεμο να μαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.... η συνέχεια στο link...

H εκπομπή έγινε από το Sabotage+ειδήσεων στις 21.12.2012:

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/SabotageLisPro.mp3

Συζητώντας με σύντροφο από τους "Λυσασμένους Προλετάριους"

Τι είναι η μεταφραστική ομάδα Λυσσασμένοι Προλετάριοι;

Ήταν τον 19ο και 20ο αιώνα που αναπτύχθηκαν ιδεολογήματα για το «τέλος των ιδεολογιών», που έφταναν μέχρι το σημείο να ορίζουν το «τέλος της Ιστορίας». Αυτοί οι τιμητές, που όρισαν το καπιταλιστικό σύστημα ως το μοναδικό για την ύπαρξη του ανθρώπου, σίγουρα δυσανασχετούν που βλέπουν να υπάρχουν αντιστάσεις, κινήματα, ατομικότητες, που δεν μένουν καθηλωμένα στα διεκδικητικά πλαίσια που ορίζει η νομιμότητα, που ψάχνουν διεξόδους διαφυγής από τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Έχουμε περάσει στον 21ο αιώνα και από την αυγή του είδαμε νέου είδους κοινωνικές αντιστάσεις, εξεγέρσεις που δεν έμοιαζαν μ’ αυτές του παρελθόντος κι έναν κοινωνικό – ταξικό πόλεμο να μαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.... η συνέχεια στο link...

H εκπομπή έγινε από το Sabotage+ειδήσεων στις 21.12.2012:

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/SabotageLisPro.mp3

Συζητώντας με σύντροφο από τους "Λυσασμένους Προλετάριους"

Τι είναι η μεταφραστική ομάδα Λυσσασμένοι Προλετάριοι;

Ήταν τον 19ο και 20ο αιώνα που αναπτύχθηκαν ιδεολογήματα για το «τέλος των ιδεολογιών», που έφταναν μέχρι το σημείο να ορίζουν το «τέλος της Ιστορίας». Αυτοί οι τιμητές, που όρισαν το καπιταλιστικό σύστημα ως το μοναδικό για την ύπαρξη του ανθρώπου, σίγουρα δυσανασχετούν που βλέπουν να υπάρχουν αντιστάσεις, κινήματα, ατομικότητες, που δεν μένουν καθηλωμένα στα διεκδικητικά πλαίσια που ορίζει η νομιμότητα, που ψάχνουν διεξόδους διαφυγής από τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Έχουμε περάσει στον 21ο αιώνα και από την αυγή του είδαμε νέου είδους κοινωνικές αντιστάσεις, εξεγέρσεις που δεν έμοιαζαν μ’ αυτές του παρελθόντος κι έναν κοινωνικό – ταξικό πόλεμο να μαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.... η συνέχεια στο link...

H εκπομπή έγινε από το Sabotage+ειδήσεων στις 21.12.2012:

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/SabotageLisPro.mp3

Συζητώντας με σύντροφο από τους "Λυσασμένους Προλετάριους"

Τι είναι η μεταφραστική ομάδα Λυσσασμένοι Προλετάριοι;

Ήταν τον 19ο και 20ο αιώνα που αναπτύχθηκαν ιδεολογήματα για το «τέλος των ιδεολογιών», που έφταναν μέχρι το σημείο να ορίζουν το «τέλος της Ιστορίας». Αυτοί οι τιμητές, που όρισαν το καπιταλιστικό σύστημα ως το μοναδικό για την ύπαρξη του ανθρώπου, σίγουρα δυσανασχετούν που βλέπουν να υπάρχουν αντιστάσεις, κινήματα, ατομικότητες, που δεν μένουν καθηλωμένα στα διεκδικητικά πλαίσια που ορίζει η νομιμότητα, που ψάχνουν διεξόδους διαφυγής από τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Έχουμε περάσει στον 21ο αιώνα και από την αυγή του είδαμε νέου είδους κοινωνικές αντιστάσεις, εξεγέρσεις που δεν έμοιαζαν μ’ αυτές του παρελθόντος κι έναν κοινωνικό – ταξικό πόλεμο να μαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.... η συνέχεια στο link...

H εκπομπή έγινε από το Sabotage+ειδήσεων στις 21.12.2012:

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/SabotageLisPro.mp3

Συζητώντας με σύντροφο από τους "Λυσασμένους Προλετάριους"

Τι είναι η μεταφραστική ομάδα Λυσσασμένοι Προλετάριοι;

Ήταν τον 19ο και 20ο αιώνα που αναπτύχθηκαν ιδεολογήματα για το «τέλος των ιδεολογιών», που έφταναν μέχρι το σημείο να ορίζουν το «τέλος της Ιστορίας». Αυτοί οι τιμητές, που όρισαν το καπιταλιστικό σύστημα ως το μοναδικό για την ύπαρξη του ανθρώπου, σίγουρα δυσανασχετούν που βλέπουν να υπάρχουν αντιστάσεις, κινήματα, ατομικότητες, που δεν μένουν καθηλωμένα στα διεκδικητικά πλαίσια που ορίζει η νομιμότητα, που ψάχνουν διεξόδους διαφυγής από τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Έχουμε περάσει στον 21ο αιώνα και από την αυγή του είδαμε νέου είδους κοινωνικές αντιστάσεις, εξεγέρσεις που δεν έμοιαζαν μ’ αυτές του παρελθόντος κι έναν κοινωνικό – ταξικό πόλεμο να μαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.... η συνέχεια στο link...

H εκπομπή έγινε από το Sabotage+ειδήσεων στις 21.12.2012:

http://media.radio-i.org/images/audio/diafores/SabotageLisPro.mp3


Website Security Test