Καλωσόρισμα στην κατάληψη Αντιβίωση

Απ” τη 18η Ιανουαρίου, μία ακόμη εστία αντίστασης και δημιουργίας ζωντανεύει στην πόλη, καθώς σύντροφοι και συντρόφισσες απελευθέρωσαν απ” τα δεσμά του κράτους την, εκκενωμένη απ” το 2013, κατάληψη Αντίβιωση.

Οι χώροι πολιτικής ζύμωσης, συνέρευσης, παραγωγής λόγου, πολλαπλασιάζονται στην πόλη, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το αντικαπιταλιστικό κίνημα, που προτάσσει την ισότητα, την αυτοοργάνωση, την αντιεμπορευματικότητα, τη μη διάκριση λόγω καταγωγής, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Ιωαννίνων καλωσορίζει την κατάληψη Αντιβίωση, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του στο νέο εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να στεγάσει τις ανάγκες και επιθυμίες μεγάλου μέρους του ανταγωνιστικού κινήματος στην πόλη, μέσα από την πολιτική, τη στεγαστική, αλλά και την πολιτιστική του διάσταση.

Στόχος μας είναι η σύμπραξη, η αλληλοτροφοδότηση και η συνεργασία των πολιτικών χώρων, έτσι ώστε να συνθέσουμε τον επαναστατικό αυτό ιστό που θα μας οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερα βήματα προς την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση.

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος

Καλωσόρισμα στην κατάληψη Αντιβίωση

Απ” τη 18η Ιανουαρίου, μία ακόμη εστία αντίστασης και δημιουργίας ζωντανεύει στην πόλη, καθώς σύντροφοι και συντρόφισσες απελευθέρωσαν απ” τα δεσμά του κράτους την, εκκενωμένη απ” το 2013, κατάληψη Αντίβιωση.

Οι χώροι πολιτικής ζύμωσης, συνέρευσης, παραγωγής λόγου, πολλαπλασιάζονται στην πόλη, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το αντικαπιταλιστικό κίνημα, που προτάσσει την ισότητα, την αυτοοργάνωση, την αντιεμπορευματικότητα, τη μη διάκριση λόγω καταγωγής, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Ιωαννίνων καλωσορίζει την κατάληψη Αντιβίωση, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του στο νέο εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να στεγάσει τις ανάγκες και επιθυμίες μεγάλου μέρους του ανταγωνιστικού κινήματος στην πόλη, μέσα από την πολιτική, τη στεγαστική, αλλά και την πολιτιστική του διάσταση.

Στόχος μας είναι η σύμπραξη, η αλληλοτροφοδότηση και η συνεργασία των πολιτικών χώρων, έτσι ώστε να συνθέσουμε τον επαναστατικό αυτό ιστό που θα μας οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερα βήματα προς την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση.

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος

Καλωσόρισμα στην κατάληψη Αντιβίωση

Απ” τη 18η Ιανουαρίου, μία ακόμη εστία αντίστασης και δημιουργίας ζωντανεύει στην πόλη, καθώς σύντροφοι και συντρόφισσες απελευθέρωσαν απ” τα δεσμά του κράτους την, εκκενωμένη απ” το 2013, κατάληψη Αντίβιωση.

Οι χώροι πολιτικής ζύμωσης, συνέρευσης, παραγωγής λόγου, πολλαπλασιάζονται στην πόλη, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το αντικαπιταλιστικό κίνημα, που προτάσσει την ισότητα, την αυτοοργάνωση, την αντιεμπορευματικότητα, τη μη διάκριση λόγω καταγωγής, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Ιωαννίνων καλωσορίζει την κατάληψη Αντιβίωση, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του στο νέο εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να στεγάσει τις ανάγκες και επιθυμίες μεγάλου μέρους του ανταγωνιστικού κινήματος στην πόλη, μέσα από την πολιτική, τη στεγαστική, αλλά και την πολιτιστική του διάσταση.

Στόχος μας είναι η σύμπραξη, η αλληλοτροφοδότηση και η συνεργασία των πολιτικών χώρων, έτσι ώστε να συνθέσουμε τον επαναστατικό αυτό ιστό που θα μας οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερα βήματα προς την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση.

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος

Καλωσόρισμα στην κατάληψη Αντιβίωση

Απ” τη 18η Ιανουαρίου, μία ακόμη εστία αντίστασης και δημιουργίας ζωντανεύει στην πόλη, καθώς σύντροφοι και συντρόφισσες απελευθέρωσαν απ” τα δεσμά του κράτους την, εκκενωμένη απ” το 2013, κατάληψη Αντίβιωση.

Οι χώροι πολιτικής ζύμωσης, συνέρευσης, παραγωγής λόγου, πολλαπλασιάζονται στην πόλη, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το αντικαπιταλιστικό κίνημα, που προτάσσει την ισότητα, την αυτοοργάνωση, την αντιεμπορευματικότητα, τη μη διάκριση λόγω καταγωγής, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Ιωαννίνων καλωσορίζει την κατάληψη Αντιβίωση, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του στο νέο εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να στεγάσει τις ανάγκες και επιθυμίες μεγάλου μέρους του ανταγωνιστικού κινήματος στην πόλη, μέσα από την πολιτική, τη στεγαστική, αλλά και την πολιτιστική του διάσταση.

Στόχος μας είναι η σύμπραξη, η αλληλοτροφοδότηση και η συνεργασία των πολιτικών χώρων, έτσι ώστε να συνθέσουμε τον επαναστατικό αυτό ιστό που θα μας οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερα βήματα προς την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση.

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος

Καλωσόρισμα στην κατάληψη Αντιβίωση

Απ” τη 18η Ιανουαρίου, μία ακόμη εστία αντίστασης και δημιουργίας ζωντανεύει στην πόλη, καθώς σύντροφοι και συντρόφισσες απελευθέρωσαν απ” τα δεσμά του κράτους την, εκκενωμένη απ” το 2013, κατάληψη Αντίβιωση.

Οι χώροι πολιτικής ζύμωσης, συνέρευσης, παραγωγής λόγου, πολλαπλασιάζονται στην πόλη, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το αντικαπιταλιστικό κίνημα, που προτάσσει την ισότητα, την αυτοοργάνωση, την αντιεμπορευματικότητα, τη μη διάκριση λόγω καταγωγής, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Ιωαννίνων καλωσορίζει την κατάληψη Αντιβίωση, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του στο νέο εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να στεγάσει τις ανάγκες και επιθυμίες μεγάλου μέρους του ανταγωνιστικού κινήματος στην πόλη, μέσα από την πολιτική, τη στεγαστική, αλλά και την πολιτιστική του διάσταση.

Στόχος μας είναι η σύμπραξη, η αλληλοτροφοδότηση και η συνεργασία των πολιτικών χώρων, έτσι ώστε να συνθέσουμε τον επαναστατικό αυτό ιστό που θα μας οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερα βήματα προς την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση.

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος


Website Security Test